Reglement

Indeling per leeftijd

De deelnemers aan de zeepkistenrace worden per leeftijd ingedeeld. Per klasse zal er een top3 volgen.

 • Kids klasse          : 6 t/m 12 (basisschool)
 • Jeugd klasse       :12 t/m 17 jaar (voortgezet onderwijs)
 • 18+ klasse            : vanaf 18 jaar >

De leeftijd van het oudste teamlid is bepalend voor de leeftijdscategorie.
Daarnaast zal er nog een klasse zijn voor diegene die wel mee willen doen maar niet voor de prijzen, de fun klasse

Alleen senioren betalen 5 euro inschrijfgeld.
Er zijn 3 prijzen per klasse te behalen. Tevens is er een prijs voor orginaliteit en voor de pechvogel


Regelement Zeepkistenrace

 1. Deelname aan de Zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. De organisatie van de Zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race.
 3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of ander toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
 4. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt.
 5. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.
 6. De zeepkist mag geen uitstekende elementen hebben, die bestuurder of toeschouwers kunnen verwonden. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuur, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.
 7. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken, en deze moeten gedurende de race(buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race) de grond constant raken. Een gewone skelter zonder trappers kan in principe al een goede basis zijn voor een zeepkist. Een fiets met zijwieltjes is niet toegestaan.
 8. De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting die door de bestuurder veilig en stabiel bedienbaar is.
 9. De zeepkist moet voorzien zijn van een deuglijke en veilige bestuurdersplaats . Waarbij de bodem volledig dicht moet zijn zodat voeten niet in aanraking kunnen komen met de weg.
 10. De zeepkist moet over een rem beschikken die de zeepkist tijdens het afdalen kan afremmen maar ook tot stilstand kan brengen.
 11. De zeepkist mag niet langer zijn dan 3 meter.
 12. De zeepkist mag niet breder zijn dan 1½ meter.
 13. De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1½ meter.
 14. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingmotoren, elektromotoren en/of andere aandrijvingen.
 15. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van het team afgevoerd.
 16. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het evenement.
 17. De technische keuring vindt plaats in de Zeepkisten-Pits. De keuring van de remmen wordt uitgevoerd met een remtest.
 18. Na goedkeuring mag er niet meer aan de zeepkist worden gesleuteld.
 19. Bij de technische keuring ontvangen goedgekeurde zeepkisten een startschild met nummer. Dit startschild dient goed zichtbaar, op de voorkant van de zeepkist te worden bevestigd. Dit ter herkenning van de jury.
 20. Een deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 3 personen.
 21. De bestuurder en inzittende zijn verplicht gebruik te maken van beschermende kledij, waaronder helm en handschoenen. Het is ten strengste verboden een korte broek en/of shirt met korte mouwen te dragen. Armen en benen dienen door kleding beschermd te zijn! Dichte schoenen!
 22. De bestuurder dient ten alle tijden de veiligheid van zichzelf en anderen hoog in het vaandel te houden.
 23. Iedere deelnemend team zal aantal manches mogen rijden, mits de zeepkist na de eerste manche nog goedgekeurd is, de jury/organisatie heeft hierover het eindoordeel.
 24. Door loting zal de startvolgorde bekend worden gemaakt.
 25. Winnaar is het team dat het parcours op de juiste wijze in de totaal snelste tijd heeft afgelegd.
 26. De tijdswaarneming geschied aan de hand van een professionele elektronische tijdswaarneming.
 27. Over de uitslag van deze tijdswaarneming kan niet worden gereclameerd.
 28. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en voor het missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.
 29. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert zal het hinderende team worden gediskwalificeerd, en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race (eventueel alleen) opnieuw rijden.
 30. Tijdens het rijden van de race zullen de deelnemende zeepkisten, door een onafhankelijke jury worden beoordeeld op originaliteit. De originaliteitprijs wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist.
 31. De pechprijs wordt bepaald door de jury. De prijzen worden na afloop van de race uitgereikt. De beslissing van de jury is bindend.
 32. Het is tevens verboden om tijdens de race extra ballast uit de zeepkist te verwijderen wanneer dit gevaar kan opleveren voor omstanders en -of toeschouwers. Het is verboden om tijdens de race ballast uit de zeepkist te verwijderen. Ook confetti en dergelijke valt hieronder!
 33. Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden via een inschrijfformulier dat verkregen is van de organisatie. Eenieder die in een zeepkist plaats neemt dient dit formulier te hebben getekend. Hiermee verklaart men deel te nemen op eigen risico en op de hoogte te zijn van het reglement en de daarin opgenomen bepalingen. De organisatie kan men niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen en/of schade aan personen en/of materiaal.
 34. Inschrijven gaat via het inschrijfformulier inleveren bij organisatie of via het elektronische inschrijfformulier op de website.
 35. Is de deelnemer jonger dan 18 jaar? Dan is bij de inschrijving schriftelijke toestemming van beide ouders nodig of van degenen die het ouderlijke gezag hebben. Handtekening en naam van ouders op inschrijfformulier, inschrijfformulieren ook te downloaden via website.