Over JN Berg

Algemene info over Jong Nederland Sint Odiliënberg

Algemeen:
Jong Nederland Sint Odiliënberg is een jeugdvereniging die zich bezighoudt met het organiseren van diverse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Deze activiteiten spelen zich af in groepsverband, op een vaste dag in de week, anderhalf uur lang.

Activiteiten:
Iedere groep volgt het hele jaar door een eigen, afwisselend programma. Dit programma wordt door de eigen leiding van de groep verzonnen en voorbereid. Het programma kan bestaan uit spellen, buitenactiviteiten, knutselen, koken, speurtochten enz.

De groepsavonden beginnen in de tweede week na de zomervakantie (basisschool) en lopen door tot en met de laatste schoolweek (basisschool). In de schoolvakanties zijn er geen groepsavonden. Door het jaar heen worden er enkele extra activiteiten georganiseerd. Hierover worden de leden altijd via een briefje of e-mail geïnformeerd.

Kamp:
Iedere groep gaat één keer per jaar, meestal in het voorjaar op “klein kamp”. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen duurt dit klein kamp van zaterdag tot en met zondag of van vrijdag tot en met zondag.
Bovendien gaan we de laatste week van de basisschoolvakantie, van zaterdag tot en met zaterdag met alle leden en leiding gezamenlijk op “groot kamp”. Voor het “groot kamp” wordt er voor de ouders een informatieavond georganiseerd.

Kosten:
De contributie is voor alle activiteiten met uitzondering van de kampen. De betalingsperiode loopt per seizoen (september tot augustus). Indien uw kind tijdens het seizoen instroomt, zal de contributie na ratio bepaald worden.

Veiligheid:
Jong Nederland Sint Odiliënberg wil kinderen een veilige speelomgeving bieden. Deze veiligheid heeft niet alleen betrekking op gebouw en materialen. Belangrijk in dit kader is zeker ook het gedrag van de vrijwilligers en de mogelijkheden voor kinderen, ouders en stafleden om vertrouwelijke zaken te bespreken met een vertrouwenspersoon. Om dit te bewerkstelligen verlangen we van al onze stafleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Verder hanteert onze vereniging een aanstellingsbeleid voor nieuwe leiding en een gedragscode. Via onderstaande links kunnen de bijbehorende documenten worden gelezen:

Overige:
Omdat bij de leden meestal niet bekend is wat er tijdens de groepsavond op het programma staat, is het verstandig om tijdens de activiteiten van Jong Nederland kleding en schoenen aan te trekken die tegen een stootje kunnen. Wees dus ten allen tijden voorbereid op knutsel- en buitenactiviteiten.

Wil jij er ook bijhoren?
Als je dus op zoek bent naar gezelligheid en avontuur, dan is Jong Nederland de oplossing voor jou.
Je kunt bij Jong Nederland altijd meedoen om te zien of je het leuk vindt.
Bevalt het, dan hoef je je alleen nog maar aan te melden.

Bestuur:
Frank Konings, Voorzitter (voorzitter@jnberg.nl)
Michelle Tetz, Secretaris (secretaris@jnberg.nl)
Patricia Theunissen-Verstraelen, Penningmeester (penningmeester@jnberg.nl)
Janne Beckers, PR & opleidingen/cursussen
Sophie Maessen, Leiding- en groepszaken
Luc van Cruchten, Kampleider (kampleider@jnberg.nl)
Ronny Hameleers, Activiteitencommissies en algemeen bestuurslid